A Coruña 2017

Clica sobre o recadro para acceder ao estudo que desexes.
Todos están desagregados a nivel municipal (2008-2017).

O estudo da dereita engade ao da esquerda a desagregación a nivel das entidades singulares de poboación (2017).

A_Coruña_2017_11 A_Coruña_2017_12
A_Coruña_2017_21 A_Coruña_2017_22

O estudo inferior recolle a evolución dos datos do padrón municipal e dos principais indicadores demográficos no período 1998-2017, con desagregación municipal.