Galicia: evolución demográfica da xeración 2003-2022

Evolución demográfica da xeración 2003-2022, por provincia e concello.
Clicando sobre a imaxe dunha provincia accédese ao seu estudo, con desagregación municipal.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.