Galicia: evolución demográfica da xeración 2003-2022

Evolución demográfica da xeración 2003-2022, por provincia e concello.
Clicando sobre a imaxe dunha provincia accédese ao seu estudo, con desagregación municipal.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.
Para cada concello recolle:
Grupos de idade formativo (en tramos escolares), laboral (en tres tramos) e xubilación (en dous tramos).
Desagregación por sexos e tramos de máxima fertilidade: 18-30 e 31-45 anos.
Estranxeiros empadroados en cada ano, desagregados por sexo.