Galicia 2021

Clica sobre a imaxe para acceder aos detalles do ano 2021 e á evolución dos indicadores demográficos entre os anos 2007 e 2021.
Desagregación por áreas xeográficas e municipal entre os anos 2012 e 2021.
Hai dispoñible unha versión en PDF.

Pontevedra 2021. Demografía e poboación

 Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación e sexo para o 2021.
3. Evolución demográfica do período 2002-2021, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

Ourense 2021. Demografía e poboación

 Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación e sexo para o 2021.
3. Evolución demográfica do período 2002-2021, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

Lugo 2021. Demografía e poboación

 Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación e sexo para o 2021.
3. Evolución demográfica do período 2002-2021, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

A Coruña 2021. Demografía e poboación

 Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación e sexo para o 2021.
3. Evolución demográfica do período 2002-2021, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

Demografía Galicia entre os anos 2001 e 2020

Clica sobre a imaxe para acceder á evolución dos datos e indicadores demográficos de Galicia entre os anos 2001 e 2020.
Desagregación por áreas xeográficas e municipal entre os anos
2001 e 2020.
Hai dispoñible unha versión en PDF.

Galicia 2020

Clica sobre a imaxe para acceder aos detalles do ano 2020 e á evolución dos indicadores demográficos entre os anos 2006 e 2020.
Desagregación por áreas xeográficas e municipal entre os anos
2011 e 2020.
Hai dispoñible unha versión en PDF.

Pontevedra 2020

Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación para o 2020.
3. Evolución demográfica do período 2001-2020, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.