Evolución do emprego en España e Galicia (por réximes de cotización) entre xaneiro de 2004 e febreiro de 2021

Preme sobre a imaxe para abrir o ficheiro PDF cos datos e gráficos dende xaneiro de 2004 a febreiro de 2021
A variación interanual do número de afiliados no mes de febreiro en Galicia (entre os anos 2020 e 2021) é de -18 324 afiliados (un -1.81%); en España é de -400 117 afiliados (un -2.08%).
En promedio, con respecto a xaneiro, en Galicia aumentou o número de cotizantes á Seguridade Social en 1 692 persoas.
En promedio, con respecto a xaneiro, en España aumentou o número de cotizantes á Seguridade Social en 20 632 persoas.
A Coruña ten 1 252 cotizantes máis, Lugo perdeu 118 cotizantes; Ourense aumentou en 29 o número de cotizantes e en Pontevedra hai 528 cotizantes máis á Seguridade Social.
En Galicia hai 82 684 cotizantes menos que no mes de Febreiro do ano 2008.
En España minguou nese período en 395 115 o número de afiliados á Seguridade Social.

Demografía Galicia entre os anos 2001 e 2020

Clica sobre a imaxe para acceder á evolución dos datos e indicadores demográficos de Galicia entre os anos 2001 e 2020.
Desagregación por áreas xeográficas e municipal entre os anos
2001 e 2020.
Hai dispoñible unha versión en PDF.

Galicia 2020

Clica sobre a imaxe para acceder aos detalles do ano 2020 e á evolución dos indicadores demográficos entre os anos 2006 e 2020.
Desagregación por áreas xeográficas e municipal entre os anos
2011 e 2020.
Hai dispoñible unha versión en PDF.

Pontevedra 2020

Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación para o 2020.
3. Evolución demográfica do período 2001-2020, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

Ourense 2020

Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación para o 2020.
3. Evolución demográfica do período 2001-2020, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

Lugo 2020

Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación para o 2020.
3. Evolución demográfica do período 2001-2020, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

A Coruña 2020

Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2020, evolución 2011-2020, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación para o 2020.
3. Evolución demográfica do período 2001-2020, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.