Galicia 2023. Poboación, benestar e condicións de vida

Evolución demográfica, benestar e condicións de vida por provincia e concello entre os anos 2014-2023.
Datos de emprego para o 2023 e desagregación das pensións da Seguridade Social para o ano 2022.
Clicando sobre a imaxe dunha provincia accédese ao seu estudo, con desagregación municipal.
Hai dispoñibles versións en formato PDF para imprimir.

Galicia: evolución demográfica da xeración 2003-2022

Evolución demográfica da xeración 2003-2022, por provincia e concello.
Clicando sobre a imaxe dunha provincia accédese ao seu estudo, con desagregación municipal.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

Galicia 2022. Demografía e poboación

Clica sobre a imaxe para acceder aos detalles do ano 2022 e á evolución dos indicadores demográficos entre os anos 2013 e 2022.
Desagregación por áreas xeográficas e municipal entre os anos 2013 e 2022.
Hai dispoñible unha versión en PDF.