Galicia: evolución demográfica da xeración 2003-2022

Evolución demográfica da xeración 2003-2022, por provincia e concello.
Clicando sobre a imaxe dunha provincia accédese ao seu estudo, con desagregación municipal.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.
Para cada concello recolle:
Grupos de idade formativo (en tramos escolares), laboral (en tres tramos) e xubilación (en dous tramos).
Desagregación por sexos e tramos de máxima fertilidade: 18-30 e 31-45 anos.
Estranxeiros empadroados en cada ano, desagregados por sexo.

Galicia 2022. Demografía e poboación

Clica sobre a imaxe para acceder aos detalles do ano 2022 e á evolución dos indicadores demográficos entre os anos 2013 e 2022.
Desagregación por áreas xeográficas e municipal entre os anos 2013 e 2022.
Hai dispoñible unha versión en PDF.

Galicia 2021

Clica sobre a imaxe para acceder aos detalles do ano 2021 e á evolución dos indicadores demográficos entre os anos 2007 e 2021.
Desagregación por áreas xeográficas e municipal entre os anos 2012 e 2021.
Hai dispoñible unha versión en PDF.

Pontevedra 2021. Demografía e poboación

 Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación e sexo para o 2021.
3. Evolución demográfica do período 2002-2021, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.

Ourense 2021. Demografía e poboación

 Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021 e desagregación municipal para eses anos.
2. Detalles do ano 2021, evolución 2012-2021, desagregación municipal para eses anos e a nivel de entidades singulares de poboación e sexo para o 2021.
3. Evolución demográfica do período 2002-2021, con desagregación muncipal para eses anos.
Hai dispoñibles versións en formato PDF.