Galicia 2023. Poboación, benestar e condicións de vida

Evolución demográfica, benestar e condicións de vida por provincia e concello entre os anos 2014-2023.
Datos de emprego para o 2023 e desagregación das pensións da Seguridade Social para o ano 2022.
Clicando sobre a imaxe dunha provincia accédese ao seu estudo, con desagregación municipal.
Hai dispoñibles versións en formato PDF para imprimir.